Midden in Maarssen en midden in de wereld. Dat is basisschool Het Kompas. Met ons team van leerkrachten streven we ernaar onze leerlingen zelfvertrouwen mee te geven, in een wereld waarin ze zich binnen hun eigen mogelijkheden en interesses volop kunnen ontwikkelen. We nemen onze leerlingen mee, in hun groei naar zelfstandigheid.

 Onze identiteit
Het Kompas is een protestants christelijke school en dat zie je terug in ons onderwijs. We openen de week met een gezamenlijke viering, waarbij er ruimte is voor gebed, het branden van een kaarsje of het zingen van liedjes. Ook in de klas is er een plek voor het geloof. Enkele keren per week gebruiken we bijbelse verhalen om een vertaalslag te maken naar het leven van alledag, waarin we oog hebben voor de ander, luisteren naar elkaar en verantwoordelijkheid dragen voor de wereld om ons heen. We sluiten de dag af met een danklied of -gebed. We geven onze leerlingen graag kennis en vaardigheden mee die richting geven aan hun plek in de maatschappij en die hen vormen tot zelfbewuste en nieuwsgierige mensen.

Onze missie en visie
Op Het Kompas werken we aan een sfeer waarin iedereen zich geaccepteerd voelt. We bieden een veilige en vertrouwde leeromgeving, waarin onze leerlingen volop gelegenheid krijgen hun talenten te ontdekken. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder kind talenten heeft, vinden we dat het onze taak is het kind te begeleiden in het ontplooien ervan. Onze kernwaarden Nieuwsgierigheid, Ontwikkeling, Zelfvertrouwen en Waardering zijn verweven met onze manier van werken en onze methodes. We werken bewust aan het ontwikkelen van onze sociale vaardigheden en zetten onze leerlingen ‘in the spotlight’, waarmee hun zelfvertrouwen groeit. We bieden de mogelijkheid te kiezen op welke manier een project of lesstof verwerkt wordt en dragen zo bij aan de ontwikkeling en zelfkennis van het kind. We praten met elkaar, we luisteren en geven complimenten, waarmee onze waardering voor elkaar groeit. En we zijn nieuwsgierig naar de wereld, naar het geloof, naar elkaar en naar wie we zijn. Ons kompas geeft ons richting en brengt ons verder.