Richting geven. Aan talent.
Op Het Kompas komt talent uit alle windrichtingen. Om deze talenten bij onze leerlingen te ontdekken, ontwikkelen en richting te geven werken we met vier kernwaarden, die een leidraad vormen in ons onderwijs en onze begeleiding. Het gaat dan om de volgende waarden:

  • Nieuwsgierig

Wat was de invloed van het industriële tijdperk op ons leven nu? Hoe werkt luchtdruk? We dagen onze leerlingen dagelijks uit vragen te stellen, interesse te tonen en nieuwsgierig te zijn. Nieuwsgierigheid is een mooie eigenschap: het leert je veel en brengt je verder. Geen vraag is daarbij gek of te veel.

  • Ontwikkeling

Op Het Kompas nemen we onze leerlingen mee in hun ontwikkeling. Al vanaf groep 1 gaan de kinderen reflecteren op hun werk en oefenen zelfs de allerkleinsten om te vertellen wat ze al kunnen en wat ze nog moeten leren. Onze leerkrachten voeren hiervoor kindgesprekken met hun leerlingen, waarin ze bijsturen, soms afremmen en dan weer aanmoedigen. De leerkracht is er altijd om de leerling te begeleiden in zijn of haar groei. Met regelmaat worden er testmomenten gepland.  Aan de hand van de resultaten wordt duidelijk waar de leerling de komende weken aandacht aan gaat besteden.

  • Zelfvertrouwen

Iedereen is ergens goed in. Dat weten onze leerkrachten en leerlingen. We geven onze leerlingen dan ook graag een gezonde dosis zelfvertrouwen mee voor hun verdere leven. Dat doen we onder andere door te oefenen met presentatievaardigheden in de lessen, waarbij we leren feedback te geven en ontvangen. Onze leerlingen staan ook regelmatig op het podium om te werken aan hun expressieve vaardigheden.

  • Waardering

Op Het Kompas heerst een positief klimaat. Onze leerlingen mogen meedenken, tonen initiatief en worden serieus genomen. We geven elkaar complimenten en zijn ons ervan bewust dat iedereen er mag zijn. Onze leerlingenraad komt tweewekelijks bij elkaar om na te denken over alles wat mooier en beter kan op en in de buurt van school. Zo tonen én ontvangen we waardering voor en van omwonenden, ouders, leerkrachten en elkaar.

Leren. Op allerlei manieren.
Op Het Kompas werken we vanaf groep 1 met de methode VierKeerWijzer. Deze methode gaat uit van de theorie van professor Howard Gardner rond meervoudige intelligentie. Gardner stelt dat kinderen leren op verschillende manieren: het ene kind steekt vooral iets op wanneer het foto’s, illustraties of beelden ziet, het andere krijgt stof het beste onder de knie door samen te werken, een derde kind leert het liefst door te lezen. Zo zijn er acht intelligenties te onderscheiden en op Het Kompas gebruiken we VierKeerWijzer om vorm te geven aan ons onderwijs op het gebied van wereld- en kunstzinnige oriëntatie.

In groep 1 t/m 4 wordt gewerkt met thema’s, vanaf groep 5 wordt VierKeerwijzer ingezet bij de vakken natuur, aardrijkskunde en geschiedenis. De leerlingen hebben keuzevrijheid en kunnen hun eigen talenten benutten.

Verschil maken. Ieder in zijn eigen tempo.
Ieder kind is uniek. Dat betekent ook dat we ruimte bieden aan verschillen in interesse, in motivatie, in tempo, karakter en aanleg. Alle leerlingen werken met een eigen weektaak, waarbij we de hoeveelheid stof en de begeleiding die we bieden afstemmen op het kind en zijn of haar ontwikkeling. De leerkracht draagt zorg voor lesaanbod op drie niveaus: basis, intensief en verrijkend. Daar waar de ene leerling na de instructie zelfstandig aan de slag gaat, kunnen we leerlingen die iets meer hulp nodig hebben extra uitleg geven. We stimuleren onze leerlingen ook te leren van elkaar. We hanteren werkwijzen waarbij leerlingen gezamenlijk kennis maken met een nieuw onderwerp en waarbij de verwerkingsvormen van de stof variëren. Zo willen we al onze leerlingen de ruimte geven zelf keuzes te maken, mogelijkheden optimaal te benutten en zich volop te ontwikkelen.