Wilt u uw kind ziekmelden? We vinden het fijn als u ons hier voor 08:15 uur over informeert. Heeft u voor uw kind onder schooltijd een afspraak moeten maken bij bijvoorbeeld de dokter of tandarts? Dan kunt u uw kind een briefje meegeven of een mail sturen. Ook bij blessures ontvangt de (vak)leerkracht Lichamelijke opvoeding graag een briefje van thuis.

Verlof
Het Kompas mag leerlingen geen vrijaf geven buiten de vakantieperiodes. Voor specifieke verlofaanvragen kunt u gebruik maken van ons aanvraagformulier. U vindt dit formulier in onze informatiestandaard op school en onder het kopje ‘Praktische informatie – Downloads’ op de website. Verlof buiten vakanties dient acht weken van tevoren te worden aangevraagd en kan slechts incidenteel en bij hoge uitzondering in overleg met de directie verleend worden.