We hechten veel waarde aan het contact met onze ouders. In de eerste plaats met betrekking tot het kind, want dat functioneert het best in een sfeer van open communicatie. We delen ervaringen en informeren elkaar, zodat niets de groei van onze leerlingen in de weg staat.

Maar ook de hulp van ouders is niet weg te denken op Het Kompas. Ze zijn betrokken bij de organisatie van allerlei activiteiten in de ouderraad en zijn vertegenwoordigd in onze medezeggenschapsraad. Samen maken we Het Kompas.

Ouderraad. Onmisbaar en actief.
Kerst, Pasen, sporttoernooi of startfeest: de ouderraad helpt enthousiast mee met het voorbereiden van onze feestelijke activiteiten. Gezamenlijk dragen we de verantwoordelijkheid voor de succesvolle uitvoering ervan.

Onze ouderraad telt maximaal 13 leden, waarbij de ouders van de locaties Buitenweg en Bolenstein vertegenwoordigd zijn. De ouderraad komt ongeveer zes keer per jaar bijeen om te vergaderen. De activiteiten worden onderling verdeeld, een lid helpt bij twee of drie activiteiten per jaar. Heeft u een vraag aan de ouderraad? Mail dan naar: or.kompas-maarssen@vechtstreekenvenen.nl.

Medezeggenschapsraad. Meedenkend en adviserend. 
Onze medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten, die worden gekozen uit de geledingen die ze vertegenwoordigen. De leden denken mee over ons beleid, hebben een controlerende rol en fungeren als schakel tussen ouders, personeel van Het Kompas en het overkoepelende bestuur van stichting Vechtstreek & Venen. De medezeggenschapsraad is het enige orgaan binnen de school dat actief invloed kan uitoefenen op voorgenomen beleidsbeslissingen.

Heeft u een vraag aan de medezeggenschapsraad? Mail dan naar: mr.kompas-maarssen@vechtstreekenvenen.nl.