NOC*NSF Nationale sportweek en week tegen pesten

SocialSchools

Deze week zijn er twee grote landelijke thema’s waar op De Klimop-centrum uiteraard de nodige extra aandacht aan besteed wordt.

Vanuit onze profilering op bewegend leren, bewegen kinderen bij ons op school gedurende een schooldag al meer dan gemiddeld.
Steeds meer toont wetenschappelijk onderzoek aan dat bewegen en bewegend leren een positief effect heeft op de leerresultaten.

Het extra bewegen tijdens de les en/of buiten leren zit verankerd in ons lesgeven. Soms een hele les actief en buiten, bijvoorbeeld als herhaling of controleles na diverse aangeboden strategieën, maar soms ook als korte in-oefening na een instructie, die 3 minuten duurt.

Samenwerken, wederzijdse afhankelijkheid, elkaar motiveren/ stimuleren/ coachen/ uitleggen, sociale cohesie en teambuilding zijn belangrijke elementen in het bewegend leren.
Deze onderdelen komen ook terug bij de sociale veiligheid in de groep en het welbevinden van alle kinderen.

Wij werken vanuit de overtuiging dat kinderen pas maximaal gaan ontwikkelen/ presteren wanneer het welbevinden op orde is.
Veel tijd steken we dan ook in preventie. Hoe gaan we met elkaar om, met welke woorden kan je netjes iets zeggen, objectieve en subjectieve waarnemingen, reflectiegesprekken, groepsdoelen, groepsmissies en teambouwers.

Deze week vinden er diverse (extra) activiteiten in alle groepen plaats in het kader van bewegend leren en de week tegen pesten.
Ook is er schoolbreed extra aandacht voor beide thema’s.
Zo doen we op woensdag mee aan de 10@10 challenge en werken we met de hele school aan een schooluitvoering waar vandaag (letterlijk) de eerste stappen voor zijn gezet.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!